Ferences Kutató Tanárok Tudományos Köre


A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Köre (FKTTK) a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő intézmények tudományos kutató szakembereit fogja össze.

A Tudományos Kör célja és tevékenysége

A Tudományos Kör célja, hogy szaktudományunk legújabb, az oktatásba beépíthető eredményei iskoláinkban is megjelenjenek. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat szeretnénk megosztani, egymás munkáját segíteni és kiegészíteni, valamint közös kutatási programokat létrehozni. További célunk, hogy saját kutatásainkba bevonjuk az iskoláinkban tanuló diákokat, ennek érdekében szeretnénk tudományos diákköröket és önképzőköröket működtetni, ösztöndíjas projekteket pályázni, illetve a diákokat külső kutatások, ösztöndíjak és versenyek felé motiválni és felkészíteni. Szeretnénk intézményeinkben a diákkutatásokat, mint a tehetséggondozás fontos módszerét népszerűsíteni. Részt kívánunk venni intézményeinkben a szélesebb közönség számára szervezett, a tudományt népszerűsítő rendezvények szervezésében. Emellett – mivel saját tudományterületünkről nagyobb és naprakészebb átlátással rendelkezünk –, más kollégáinkat is szeretnénk segíteni az újabb szaktudományos eredmények megismerésében és az oktatásba történő beépítésében.

Kiemelten szeretnénk felvállalni azoknak a témáknak a gondozását, amelyek hitünk és tudományterületünk kapcsolatát érintik, vagy amelyek a ferencességhez kötődnek. A Tudományos Kör évente megjelenő folyóirata az „Acta Pintériana”, amelynek elsődleges célja, hogy bemutassa a tudományos kör tagjainak új kutatási eredményeit a szakmai közönség számára. Ezen felül szívesen közöljük minden olyan szerző cikkét, aki valamilyen módon (személyében vagy kutatási témájában) a ferencességhez, vagy a ferences intézményekhez kapcsolódik. A lap tudós tanárunkról, Pintér Ernő atyáról (1942 – 2002) kapta a nevét, aki a természet- és bölcsészettudományok, valamint a művészetek terén egyaránt maradandót alkotott és a tehetséggondozást is fontos feladatának tartotta.

A Tudományos Kör tagjai

A FKTTK tagjai lehetnek a magyarországi ferences iskolákban tanító, PhD fokozattal rendelkező (vagy jelenleg doktoráló) tanárok, akik tudományos kutató munkát végeznek (vagy korábban végeztek) és eredményeiket tudományos szakfolyóiratokban publikálják (vagy korábban publikálták). Tagok lehetnek továbbá azok a tudományos fokozattal rendelkező szakemberek, akik jelenleg nem tanítanak, hanem már nyugdíjasok, vagy éppen más (hazai vagy külföldi) ferences fenntartású intézményben tevékenykednek, de emellett segítik a ferences iskolákban folyó tudományos munkát.

Jelenlegi tagjaink:

Dr. Dobszay Márton Benedek, PhD – Elnök

Dr. Barsi Balázs, PhD

Dr. Bagyinszki Péter Ágoston

Dr. Borbély Venczel, PhD

Békefiné Dr. Lengyel Zsófia, PhD

Joóné Dr. Fónagy Anna, DSc

Dr. Harsányi Pál Ottó, PhD

Dr. Kálmán Peregrin, PhD

Kardos Csongor OFM

Dr. Marek Viktor, PhD

Dr. Mészáros Lukács, PhD

Dr. Orosz András Lóránt, PhD

Dr. Ortutay Zsuzsanna, PhD

Dr. Szoliva Gábriel, PhD

Soós Sándorné Dr. Veres Rózsa, PhD

Dr. Varga Imre Kapisztrán, PhD

Dr. Várnai Sándor Jakab, PhD