Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Szerző/Author: Soósné Veres, R:

Cím: „Testvérem, egy a szükséges: Isten művésze légy…" - Kocsis László (1891-1973) papköltő ferences ihletésű lírája

Title: „Brother, only one thing is needed: be the artist of God…” - Franciscan inspired lyric poetry of priest poet László Kocsis (1891-1973)

Év/Year: 2017. Kötet/Volume: 3. Oldal/Pages: 5-18.

DOI: 10.29285/actapinteriana.2017.3.5

Letöltés/Download: pdf


Folyóirat/Journal: Acta Pintériana ISSN: 2416-2124

Szerkesztők/Editors:: Bagyinszki, P. Á. & Mészáros, L.