Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Szerző/Author: Kálmán, P.

Title: Martiri francescani durante i regimi totalitari in Ungheria

Cím: Ferences vértanúk a magyarországi totalitárius rendszerek idején

Év/Year: 2017. Kötet: 3. Oldal/Pages: 25-70.

DOI: 10.29285/actapinteriana.2017.3.25

Letöltés/Download: pdf


Abstract: A tanulmány az 1944-1954 közötti időszakban kivégzett hét ferences szerzetes élettörténetének rövid foglalatát, vértanúságuknak tárgyalását és történetteológiai értelmezését mutatja be. Ennek elemzése során betekintést nyerünk a magyar ferencesek 20. századi jelenlétének fontosabb vonatkozásaiba, az egyházüldözés ideológiai hátterének tárgyalásába és a vértanúság hírének elterjedésébe, amely már a kommunista diktatúra idején megkezdődött. Az elemzés nemcsak a történeti források és a szakirodalom eredményeit tárgyalja, hanem betekintést ad a szemtanúk által megörökített emlékezet világába is.


Folyóirat/Journal: Acta Pintériana ISSN: 2416-2124

Szerkesztők/Editors:: Bagyinszki, P. Á. & Mészáros, L.