Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Szerzők/Authors: Mészáros L., Trembeczki M., Matányi M. & Kákonyi M.

Cím: A kérgestest (corpus callosum) működési zavarainak vizsgálata: Esettanulmány a tudományos diákkutatások, mint a tehetséggondozás fontos módszerének alkalmazásáról.

Title: Investigation of corpus callosum anomalies: A case study on applying scientific research in the education for talented students.

Év/Year: 2018. Kötet/Volume: 4. Oldal/Pages: 5-20.

DOI: 10.29285/actapinteriana.2018.4.5

Letöltés/Download: pdf


Összegzés: A jelen cikkben egy középiskolai tehetséggondozó projekt során végzett kutatást mutatunk be. A két évig tartó fejlesztés eredményeképpen olyan elektronikus eszközt építettünk, amely alkalmas a jobb és a bal agyfélteke által irányított, valamint keresztezett látási reflexek elkülönített vizsgálatára. A berendezés azzal a céllal készült, hogy ki tudjuk szűrni azokat a személyeket, akiknél az ingerület áthaladása a corpus callosumon valamiféle zavart szenved. Az ehhez szükséges technikai berendezést, valamint a vezérlő és adatfeldolgozó szoftvert a kutatócsoport alkotta meg. A kész eszköz tesztelését átlagos, valamint kérgestesti problémával küzdő személyeken végeztük. A diagnosztikai célra is használható berendezés a jövőben alkalmas lehet corpus callosum agenesiában és corpus callosum dysgenesiában szenvedő gyermekek korai diagnosztizálására.


Abstract: In this article we present an investigation carried out during a high school project for talented students. During a two-year-long development we created an electronic device which is suitable for separate examination of the right and left cerebral hemispheres and cross-linked vision reflexes. The equipment was built with the purpose to point out people who have disturbances in the passage of the stimulus across the corpus callosum. The necessary technical equipment and the control and data analisator software were made by the research team. Testing of the device was made on average and corpus callosum problematic students. In the future the equipment can be applied as a diagnostic tool in the therapy of children with corpus callosum agenesia and dysgenesia.


Folyóirat/Journal: Acta Pintériana ISSN: 2416-2124

Szerkesztő/Editor:: Bagyinszki P. Á.