Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Szerző/Author: Schneider, J.

Cím: „Az ima és az áhítat szellemét ki ne oltsátok”. Munka és imádság: kapcsolat és feszültség.

Title: „Do not extinguish the Spirit of prayer and devotion”. Work and Prayer: Relation and Tension. „Az ima és az áhítat szellemét ki ne oltsátok”.

Év/Year: 2018. Kötet/Volume: 4. Oldal/Pages: 27-38.

DOI: 10.29285/actapinteriana.2018.4.27

Letöltés/Download: pdf


Abstract: A tanulmány Szent Ferenc megerősített regulájának ötödik fejezetét veszi alapul, amely a munka vonatkozásában ad iránymutatást a testvéreknek. A regula összekapcsolja a munkához fűződő viszony lelki, testi és társadalmi dimenzióit (vö. a tétlenségnek mint a lélek ellenségének távoltartása, illetve a dolgozni nem tudó testvérek testi szükségleteiről való gondoskodás), miközben a pénz elfogadásának tilalmával elszakítja a tevékenységet annak közgazdasági aspektusaitól. Mivel a munkálkodás képessége egyben Istentől származó kegyelem is, így a jóra törekvő, hasznos tevékenység gyakorlása egy olyan dinamizmusba illeszkedik, melynek révén az ember Istent is szolgálhatja munkája gyümölcsével. Mindez a szellemi munkára is vonatkozik, amennyiben a testvérek ennek során sem oltják ki „a szent imádság és az áhítat szellemét”, és kerülik az öncélú, a szent szövegek spirituális lényege iránt tiszteletlen intellektuális aktivizmust. Így a hűséggel és odaadással végzett munka az Istennel való kapcsolat részévé válhat. Az emberi tevékenység legmélyebb értelme a Megfeszített jelenlétének megtapasztalása lehet csakúgy, ahogy Szent Ferenc a San Damianoi kereszt előtt élte át ezt a számára meghatározó tapasztalatot.


Folyóirat/Journal: Acta Pintériana ISSN: 2416-2124

Szerkesztő/Editor:: Bagyinszki P. Á.