Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Szerzők/Authors: Soós S. & Soósné Veres R.

Cím: „Asszonyunk, Mária megkoronázza Szent Margit asszonyt…” – Túlélhette-e viharos történelmünket a domonkos apácának, Árpád-házi Szent Margitnak a pozsonyi klarisszáknál őrzött koponyaereklyéje?

Év/Year: 2019. Kötet/Volume: 5. Oldal/Pages: 5-20.

DOI: 10.29285/actapinteriana.2019.5.5

Letöltés/Download: pdf


Összegzés: 2020. január 18-án lesz 750. évfordulója, hogy a szent életű domonkos apáca, Margit a Nyulak szigetén elhunyt. Életszentségével, szentté avatásának eseményeivel, legendáival, kultuszával sokan foglalkoztak. Jelen írásunkban egyetlen szempontból követjük végig a hozzá fűződő eseményeket: mi történt Margitnak a domonkos, majd klarissza nővérek által féltve őrzött ereklyéivel, főleg a koponyaereklyéjével?


Folyóirat/Journal: Acta Pintériana ISSN: 2416-2124

Szerkesztő/Editor:: Bagyinszki P. Á.