Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Archívum

Bölcsésztudományok (az első szerző neve szerinti abc-sorrendben)

Bagyinszki Péter Ágoston OFM: Hogyan járulhat hozzá a ferences intellektuális hagyomány a „reáliák” és a „humaniórák” összebékéltetéséhez? - pdf

Barsi Balázs OFM: Az emberi közösség jó működésének alapja. / The basis for the Human Community’s Appropriate Advancement. - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.19 - pdf

Dériné Stark Zsófia: Egy Utolsó Vacsora parafrázis. Karen Blixen Babette lakomája című művének elemzése. / A Last Supper Paraphrase. An analysis of Karen Blixen’s destiny anecdote Babette’s feast. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.117 - pdf

Hegedűs Anna: Ferences élet a Szentföldön Francesco Suriano Il trattato di Terra Santa e dell’Oriente című műve alapján. / Vita francescana in Terra Santa nel trattato di Francesco Suriano. - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.127 - pdf

Kálmán Peregrin OFM: Martiri francescani durante i regimi totalitari in Ungheria / Ferences vértanúk a magyarországi totalitárius rendszerek idején. - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.25 - pdf

Kálmán Peregrin OFM: Hét magyar ferences vértanú tanúságtétele a totalitárius rendszerek üldöztetései közepette. / Testimony of Seven Hungarian Franciscan Martyrs, Amid the Persecution of the Totalitarian Regimes. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.39 - pdf

Kardos Csongor OFM: A töredék foglalatában. Assisi Szent Ferenc lelkisége, Isten- és világszemlélete a Naphimnuszban. / In the setting of the fragment. The Spirituality of Saint Francis of Assisi, his View of World and God in The Canticle of Creatures. - doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.145 - pdf

Kázmér Miklós: A Szent Sír-templom és a földrengések. A Firenzei Egyetem kutatásai a 2000-es évek elején. / The Holy Sepulchre Church and the earthquakes. Studies of the Florence University in the early 2000s. - doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.5 - pdf

Klimas, Narcyz OFM: A Szentföldi Kusztódia jeruzsálemi levéltárának története. / History of the Archives of the Custody of the Holy Land in Jerusalem. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.89 - pdf

Macora, Athanasius. OFM: A Status Quo a jeruzsálemi Szent Sír bazilikában. / The „Status Quo” in the Church of the Holy Sepulchre. - doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.15 - pdf

Klimas, Narcyz OFM: A Szentföldi Kusztódia jeruzsálemi levéltárának története. / History of the Archives of the Custody of the Holy Land in Jerusalem. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.89 - pdf

Soós Sándor & Soós Sándorné Veres Rózsa: „Asszonyunk, Mária megkoronázza Szent Margit asszonyt…” – Túlélhette-e viharos történelmünket a domonkos apácának, Árpád-házi Szent Margitnak a pozsonyi klarisszáknál őrzött koponyaereklyéje? - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.5 - pdf

Soós Sándorné Veres Rózsa: Kultusz és irodalom - Kismáriacell búcsújáró helyének irodalmi hatása. - pdf

Soós Sándorné Veres Rózsa: „Testvérem, egy a szükséges: Isten művésze légy…" - Kocsis László (1891-1973) papköltő ferences ihletésű lírája. / „Brother, only one thing is needed: be the artist of God…” - Franciscan inspired lyric poetry of priest poet László Kocsis (1891-1973) - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.5 - pdf

Szoliva Gábriel OFM: Ki írta a Kájoni-graduále gregorián hangjegyeit? Egy zenei paleográfiai vizsgálat tanulságai. / Who made the musical notation of the Kájoni gradual? Results of a recent paleographical analysis. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.35 - pdf

Várnai Jakab OFM: A Cenákulum melletti mai ferences kolostor és kápolna. / The Franciscan Convent and Chapel at the Cenacle (Jerusalem) Today. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.25 - pdf

Zatykó László OFM: Szedő Dénes ferences költő portréjához. / To the portrait of the Franciscan poet, Dénes Szedő. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.47 - pdf


Vissza az Acta Pintériana főoldalára


Kiadja: a Ferences Alapítvány