Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Szerzők/Authors: Bagyinszki, P. Á., Mészáros, L. & Szeiler Zs.

Cím: Kozmogenezis: Szaktudományos és vallási szempontok a világegyetem eredetével összefüggésben

Title: Cosmogenesis: Scientific and religious aspects with regards to the origins of the universe

Év/Year: 2017. Kötet/Volume: 3. Oldal/Pages: 71-91.

DOI: 10.29285/actapinteriana.2017.3.71

Letöltés/Download: pdf


Abstract: Jelen tanulmányban négy lépésre bontva tárgyaljuk az univerzum keletkezésével összefüggő kérdések közül azokat, amelyeket a természettudományok és a kereszténység párbeszéde szempontjából ma kiemelkedően fontosnak ítélünk. Első lépésben a világegyetem fogalmának mai problematikája tisztázandó. Második lépésben az evolutív világegyetem standard paradigmájának kell kiemelt figyelmet szentelnünk, a keresztény szempontból releváns filozófiai kérdések tárgyalása felé haladva. Harmadik lépésben a teremtettség zsidó-keresztény gondolatát, valamint a dinamikus univerzumképünket kell párbeszédbe hoznunk egymással. Végül a „kozmológiai apória” feloldásának egy lehetséges módjára mutatunk rá Karl Rahner nyomán.


Folyóirat/Journal: Acta Pintériana ISSN: 2416-2124

Szerkesztők/Editors:: Bagyinszki, P. Á. & Mészáros, L.