Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Szerző/Author: Bagyinszki P. Á.

Title: Is it possible for the metaphor of the Book of Nature to become relevant in our days?

Cím: Aktualizálható-e korunkban a „Természet könyvének” metaforája?

Év/Year: 2020. Kötet/Volume: 6. Oldal/Pages: 5-9.

DOI: 10.29285/actapinteriana.2020.6.5

Letöltés/Download: pdf


Abstract: A tanulmány egy címben jelzett téma köré szervezett konferencia tanulságait tekinti át a következő kérdések mentén: Miután a kora-újkorban a liber naturae hagyománya legalább három jól megkülönböztethető ágra szakadt, miképpen azonosíthatóak be a Természet könyve-hagyomány „hosszú tizenkilencedik századhoz” köthető meggyengülésének az eszmetörténeti tényezői? Mit is foglalt magában a Természet könyvével való találkozás egykor, és mit jelent a „könyv olvasása” ma? Vajon tapasztalat-e még számunkra a „természeti világnak” az a transzparenciája, ami a látható dolgok mögött egykor azok láthatatlan Szerzőjét, Teremtőjét is a mindennapok szereplőjévé tette? Végső soron pedig az a kérdés, hogy az igeteológia ressourcement-ja nyomán, vagyis a logosztani források II. Vatikáni Zsinat ösztönzésére szükséges újraolvasásával, milyen üdvtörténeti távlatok nyílhatnak meg a tágabb hagyományfolyam részét képező Természet könyve-hagyomány aktualizálása terén? Nyomtatott formában a jelen angol nyelvű szöveg magyar fordítása is elérhető.


Folyóirat/Journal: Acta Pintériana ISSN: 2416-2124

Szerkesztők/Editors: Bagyinszki P. Á., Mészáros L. & Kámán V.