Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Szerző/Author:Tanzella-Nitti G.

Title: The theological import of the metaphor of the Book of Nature: historical hallmarks and open questions.

Cím: A „Természet könyve”-metafora teológiai hozadéka: történelmi fordulópontok és nyitott kérdések.

Év/Year: 2020. Kötet/Volume: 6. Oldal/Pages: 11-21.

DOI: 10.29285/actapinteriana.2020.6.11

Letöltés/Download: pdf


Abstract: A tanulmány célja összegezni a „Természet könyve”-metafora kutatásával kapcsolatos kérdések mai állását, különösképpen is a fundamentálteológus szempontjai szerint. A szerző a kérdés másodlagos irodalmának bemutatása nyomán hangsúlyozza, hogy a metafora iránti érdeklődés messze túlmutat a teológia területén. A liber naturae-hagyomány diakronikus szerkezetének elemzése után, a hagyomány aktualizálhatóságának problematikája köti le a szerző figyelmét. A szinkronikus és elemző tárgyaláson belül különösen érdekfeszítő a lex naturalis kérdéskör vizsgálata, amely természetes erkölcsi törvény problematikája szervesen illeszkedik az itt vizsgált tágabb hagyományba. A tanulmány a szerző korábbi írásainál terjedelmesebben kitér a „Természet könyve” – gondolat kortárs tanítóhivatali recepciójára (vö. AP 2016, pp. 55-75). A gondolatmenet a hagyomány aktualizálása szempontjából fontos hermeneutikai kérdéseket is felvázolja, miközben az egész témát elhelyezi a II. Vatikáni Zsinat által felelevenített klasszikus Logosz-teológia horizontján. Nyomtatott formában a jelen angol nyelvű szöveg magyar fordítása is elérhető.


Folyóirat/Journal: Acta Pintériana ISSN: 2416-2124

Szerkesztők/Editors: Bagyinszki P. Á., Mészáros L. & Kámán V.