Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Szerző/Author:Tanzella-Nitti G.

Title: The metaphor of Book of Nature in the Modern Age: history and heritage.

Cím: A „Természet könyvének” metaforája az újkorban: történelem és örökség.

Év/Year: 2020. Kötet/Volume: 6. Oldal/Pages: 23-33.

DOI: 10.29285/actapinteriana.2020.6.23

Letöltés/Download: pdf


Abstract: A tanulmány Raimundus de Sabunde 15. századi munkásságától a közelmúltig tekinti át a „Természet könyve”-metafora történetét és annak teológiai jelentőségét. A korszaknak ebben a korábbi publikációinál részletesebb tárgyalásában a szerző kitér P. Paracelsus, H. C. Agrippa, G. Galilei, R. Boyle, J. Kepler Liber Creaturarum-hagyományhoz adott hozzájárulására, valamint e gondolkodóknak a hagyomány újkori szétágazásában betöltött szerepére. A történeti átekintéssel párhuzamosan a tanulmány a hagyomány aktualizálása szempontjából fontos hermeneutikai kérdéseket is felvázolja, miközben az egész témát elhelyezi a II. Vatikáni Zsinat által felelevenített klasszikus Logosz-teológia horizontján. Nyomtatott formában a jelen angol nyelvű tanulmány magyar fordítása is elérhető.


Folyóirat/Journal: Acta Pintériana ISSN: 2416-2124

Szerkesztők/Editors: Bagyinszki P. Á., Mészáros L. & Kámán V.