A természettudomány és hitünk kapcsolódási területei a ferences nevelésben


Szakirodalom a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány oktatási intézményeiben végzett nevelő munkához


A természettudomány és a teológia kapcsolata

Bagyinszki Péter Ágoston OFM (2016): A matematika tartja össze a természet széthasadt könyvét. Elektronikus cikk az MTA weboldalán. - Link

Dr. Giuseppe Tanzella-Nitti: A klasszikus „Két könyv”-metafora eszmetörténetéhez. [The Two Books prior to the Scientific Revolution.] - Fordította: Nemes Krisztina; lektorálta és sajtó alá rendezte: Bagyinszki Péter Ágoston OFM. Acta Pintériana, 2, 55–75. - Link

Bagyinszki Péter Ágoston OFM & Mihálffy Zsófia (2018): François Euvé Penser la création comme jeu című könyvének ismertetése. Acta Pintériana, 3: 93-94 - doi: 10.29285/actapinteriana.2017.3.93


Az evolúciós paradigma

Bagyinszki Péter Ágoston OFM & Mészáros Lukács (2016): Az evolúciós elv és a létezők hierarchiája: Illeszkedik-e egymáshoz a természettudományok evolúciós elve és a létezők hierarchiájának vallástörténeti eszméje? Sapientiana, 2016 (1): 1-13. - Link

Bagyinszki Péter Ágoston OFM & Mészáros Lukács (2016): Apóriák, avagy természettudomány és teológia párbeszédben. A Szív, 102 (9): 28-31. - Link


A Világegyetem keletkezése és jövője

Bagyinszki Péter Ágoston OFM (2004): Az üdvtörténet - a végjáték felől nézve. Manréza szimpózium 2004. november, Dobogókő. - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM, Mészáros Lukács & Szeiler Zsolt (2018): Kozmogenezis: Szaktudományos és vallási szempontok a világegyetem eredetével összefüggésben. Acta Pintériana, 3: 71-91. - doi: 10.29285/actapinteriana.2017.3.71


Az élet kelezkezése és fejlődése

Bagyinszki Ágoston OFM & Mészáros Lukács: Biogenezis: Az élő és élettelen közötti határsáv problémája. Acta Pintériana, 2: 39-50. - Link


Ökológia, természetvédelem

Mészáros Lukács (2013): Testvéreink, az állatok. Hírbarát, 2013. 11. 30. - pdf

Ferenc Pápa (2015): Laudato Si’ kezdetű enciklikája közös otthonunk gondozásáról. Szent István Társulat, Budapest, 164 pp. - Link


A tudomány és az erkölcsteológia határterületei

Harsányi Pál Ottó OFM (2016): Cserépedényben őrzött kincs: A családi élet kereszttűzben. Jel Könyvkiadó, Budapest, 312 pp. - Link


Egyéb ferences vonatkozások

Mészáros Lukács (2006): Joannes Duns Scotus szabadságfogalmának kiterjesztése: A természet szabadsága. In: Fekete László András (szerk.) A Szentendrei Ferences Gimnázium Jubileumi Évkönyve: 1950-2000. pp. 86-100. - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM (2015): Hogyan járulhat hozzá a ferences intellektuális hagyomány a „reáliák” és a „humaniórák” összebékéltetéséhez? Acta Pintériana, 1: 5-14. - Link


„Példaértékű Pedagógus Díj” pályázat keretében összeállította: Mészáros Lukács, Ferences Gimnázium, Szentendre, 2016.

(A lista folyamatosan bővül.)