Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Archívum

1. szám - 2015. - pdf

2. szám - 2016. - pdf

3. szám - 2017. - pdf

4. szám - 2018. - pdf

5. szám - megjelenése 2018 őszén várható


A megjelent cikkek tematikája

*

Természettudományok és műszaki tudományok

Bagyinszki Péter Ágoston: Hogyan járulhat hozzá a ferences intellektuális hagyomány a „reáliák” és a „humaniórák” összebékéltetéséhez? (2015) - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston & Mészáros Lukács: Biogenezis: Az élő és élettelen közötti határsáv problémája. / Biogenesis: On the Borderland Between Living and Nonliving States of Matter. (2017) - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM, Mészáros Lukács & Szeiler Zsolt: Kozmogenezis: Szaktudományos és vallási szempontok a világegyetem eredetével összefüggésben. / Cosmogenesis: Scientific and religious aspects with regards to the origins of the universe. (2017) - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.71 - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM & Mihálffy Zsófia: François Euvé Penser la création comme jeu című könyvének ismertetése / A review of the book Penser la création comme jeu by François Euvé. (2017) - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.93 - pdf

Békefiné Lengyel Zsófia & Földényi Rita: Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon. / Adsorption of chloroacetanilide type herbicides on soils and soil components. (2017) - pdf

Borbély Venczel, Kiss Tamás Rafael, Szigethy András & Gyímesi Ferenc: Deformáció és feszültségeloszlás mérésének új lehetőségei az iparban hordozható digitál-holografikus mérőkamerával. / New measurement possibilities of deformation and stress distributions by portable digitalholographic gauge camera. (2017) - pdf

Mészáros Lukács: Őslénytani kutatás és tehetséggondozás - Előzetes jelentés az alsó-pleisztocén Somssich-hegy 2-es lelőhely Sorex-Crocidura fog-arány vizsgálatáról. (2015) - pdf

Mészáros Lukács, Trembeczki Mária, Matányi Marianna & Kákonyi Marcell: A kérgestest (corpus callosum) működési zavarainak vizsgálata: Esettanulmány a tudományos diákkutatások, mint a tehetséggondozás fontos módszerének alkalmazásáról. / Investigation of corpus callosum anomalies: A case study on applying scientific research in the education for talented students. (2018) - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.5 - pdf

*

Bölcsésztudományok

Bagyinszki Péter Ágoston: Hogyan járulhat hozzá a ferences intellektuális hagyomány a „reáliák” és a „humaniórák” összebékéltetéséhez? (2015) - pdf

Dr. Barsi Balázs OFM: Az emberi közösség jó működésének alapja. / The basis for the Human Community’s Appropriate Advancement. (2017) - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.19 - pdf

Dériné Stark Zsófia: Egy Utolsó Vacsora parafrázis. Karen Blixen Babette lakomája című művének elemzése. / A Last Supper Paraphrase. An analysis of Karen Blixen’s destiny anecdote Babette’s feast. (2018) - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.117 - pdf

Dr. Kálmán Peregrin OFM: Martiri francescani durante i regimi totalitari in Ungheria / Ferences vértanúk a magyarországi totalitárius rendszerek idején. (2017) - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.25 - pdf

Dr. Kálmán Peregrin OFM: Hét magyar ferences vértanú tanúságtétele a totalitárius rendszerek üldöztetései közepette. / Testimony of Seven Hungarian Franciscan Martyrs, Amid the Persecution of the Totalitarian Regimes. (2018) - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.39 - pdf

Narcyz Klimas OFM: A Szentföldi Kusztódia jeruzsálemi levéltárának története. / History of the Archives of the Custody of the Holy Land in Jerusalem. (2018) - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.89 - pdf

Soósné Dr. Veres Rózsa: Kultusz és irodalom - Kismáriacell búcsújáró helyének irodalmi hatása. (2015) - pdf

Soósné Dr. Veres Rózsa: „Testvérem, egy a szükséges: Isten művésze légy…" - Kocsis László (1891-1973) papköltő ferences ihletésű lírája. / „Brother, only one thing is needed: be the artist of God…” - Franciscan inspired lyric poetry of priest poet László Kocsis (1891-1973) (2017) - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.5 - pdf

*

Teológia, filozófia és interdiszciplináris párbeszéd

Bagyinszki Péter Ágoston: Hogyan járulhat hozzá a ferences intellektuális hagyomány a „reáliák” és a „humaniórák” összebékéltetéséhez? (2015) - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston & Mészáros Lukács: Biogenezis: Az élő és élettelen közötti határsáv problémája. / Biogenesis: On the Borderland Between Living and Nonliving States of Matter. (2017) - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM, Mészáros Lukács & Szeiler Zsolt: Kozmogenezis: Szaktudományos és vallási szempontok a világegyetem eredetével összefüggésben. / Cosmogenesis: Scientific and religious aspects with regards to the origins of the universe. (2017) - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.71 - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM & Mihálffy Zsófia: François Euvé Penser la création comme jeu című könyvének ismertetése / A review of the book Penser la création comme jeu by François Euvé. (2017) - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.93 - pdf

Dr. Barsi Balázs OFM: Az emberi közösség jó működésének alapja. / The basis for the Human Community’s Appropriate Advancement. (2017) - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.19 - pdf

Dériné Stark Zsófia: Egy Utolsó Vacsora parafrázis. Karen Blixen Babette lakomája című művének elemzése. / A Last Supper Paraphrase. An analysis of Karen Blixen’s destiny anecdote Babette’s feast. (2018) - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.117 - pdf

Giuseppe Tanzella-Nitti: A klasszikus „Két könyv”-metafora eszmetörténetéhez. / The Two Books prior to the Scientific Revolution. - Fordította: Nemes Krisztina; lektorálta és sajtó alá rendezte: Bagyinszki Péter Ágoston OFM. (2016) - pdf

Dr. Kálmán Peregrin OFM: Martiri francescani durante i regimi totalitari in Ungheria / Ferences vértanúk a magyarországi totalitárius rendszerek idején. (2017) - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.25 - pdf

Dr. Kálmán Peregrin OFM: Hét magyar ferences vértanú tanúságtétele a totalitárius rendszerek üldöztetései közepette. / Testimony of Seven Hungarian Franciscan Martyrs, Amid the Persecution of the Totalitarian Regimes. (2018) - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.39 - pdf

Narcyz Klimas OFM: A Szentföldi Kusztódia jeruzsálemi levéltárának története. / History of the Archives of the Custody of the Holy Land in Jerusalem. (2018) - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.89 - pdf

Dr. Peter Lippert SJ: Mit is játsszunk ma? / Was wollen wir heute spielen? Fordította: Paulik Péter; a szöveget gondozta és sajtó alá rendezte: Bagyinszki Péter Ágoston OFM. (2018) - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.21 - pdf

Dr. Johannes Schneider OFM: „Do not extinguish the Spirit of prayer and devotion”. Work and Prayer: Relation and Tension. / „Az ima és az áhítat szellemét ki ne oltsátok”. Munka és imádság: kapcsolat és feszültség. (2018) - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.27 - pdf

Soósné Dr. Veres Rózsa: Kultusz és irodalom - Kismáriacell búcsújáró helyének irodalmi hatása. (2015) - pdf

Soósné Dr. Veres Rózsa: „Testvérem, egy a szükséges: Isten művésze légy…" - Kocsis László (1891-1973) papköltő ferences ihletésű lírája. / „Brother, only one thing is needed: be the artist of God…” - Franciscan inspired lyric poetry of priest poet László Kocsis (1891-1973) (2017) - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.5 - pdf

*

Pedagógia

Mészáros Lukács: Őslénytani kutatás és tehetséggondozás - Előzetes jelentés az alsó-pleisztocén Somssich-hegy 2-es lelőhely Sorex-Crocidura fog-arány vizsgálatáról. (2015) - pdf

Mészáros Lukács, Trembeczki Mária, Matányi Marianna & Kákonyi Marcell: A kérgestest (corpus callosum) működési zavarainak vizsgálata: Esettanulmány a tudományos diákkutatások, mint a tehetséggondozás fontos módszerének alkalmazásáról. / Investigation of corpus callosum anomalies: A case study on applying scientific research in the education for talented students. (2018) - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.5 - pdf

*


Vissza az Acta Pintériana főoldalára


Kiadja: a Ferences Alapítvány