Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Archívum

Természettudományok és műszaki tudományok (az első szerző neve szerinti abc-sorrendben)

Bagyinszki Péter Ágoston OFM: Hogyan járulhat hozzá a ferences intellektuális hagyomány a „reáliák” és a „humaniórák” összebékéltetéséhez? - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM & Mészáros Lukács: Biogenezis: Az élő és élettelen közötti határsáv problémája. / Biogenesis: On the Borderland Between Living and Nonliving States of Matter. - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM, Mészáros Lukács & Szeiler Zsolt: Kozmogenezis: Szaktudományos és vallási szempontok a világegyetem eredetével összefüggésben. / Cosmogenesis: Scientific and religious aspects with regards to the origins of the universe. - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.71 - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM, Mészáros Lukács & Szeiler Zsolt: Antropogenezis: Az ember biológiai, szellemi és vallási dimenzióinak megjelenése. / Antropogenesis: The Emergence of the Biological, Mental and Religious Dimensions of Humans. - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.37 - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM & Mihálffy Zsófia: François Euvé Penser la création comme jeu című könyvének ismertetése / A review of the book Penser la création comme jeu by François Euvé. - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.93 - pdf

Békefiné Lengyel Zsófia & Földényi Rita: Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon. / Adsorption of chloroacetanilide type herbicides on soils and soil components. - pdf

Borbély Venczel, Kiss Tamás Rafael, Szigethy András & Gyímesi Ferenc: Deformáció és feszültségeloszlás mérésének új lehetőségei az iparban hordozható digitál-holografikus mérőkamerával. / New measurement possibilities of deformation and stress distributions by portable digitalholographic gauge camera. - pdf

Mészáros Lukács: Őslénytani kutatás és tehetséggondozás - Előzetes jelentés az alsó-pleisztocén Somssich-hegy 2-es lelőhely Sorex-Crocidura fog-arány vizsgálatáról. - pdf

Mészáros Lukács, Trembeczki Mária, Matányi Marianna & Kákonyi Marcell: A kérgestest (corpus callosum) működési zavarainak vizsgálata: Esettanulmány a tudományos diákkutatások, mint a tehetséggondozás fontos módszerének alkalmazásáról. / Investigation of corpus callosum anomalies: A case study on applying scientific research in the education for talented students. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.5 - pdf


Vissza az Acta Pintériana főoldalára


Kiadja: a Ferences Alapítvány