Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124

DOI: 10.29285/actapinteriana


Az Acta Pintériana a Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata. Ez a szervezet a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő intézmények tudományosan kvalifikált szakembereit fogja össze és a Ferences Alapítvány égisze alatt működik. Lapunk Pintér Ernő ferences atyáról (1942-2002), a szentendrei Ferences Gimnázium hajdani tanáráról, a nemzetközi hírű malakológus kutatóról kapta a nevét.

A folyóirat elsődleges célja, hogy bemutassa a tudományos kör tagjainak új kutatási eredményeit a szakmai közönség számára. Ezen felül szívesen közöljük minden olyan szerző cikkét, aki valamilyen módon (személyében vagy kutatási témájában) a ferencességhez, vagy a ferences intézményekhez kapcsolódik. Lapunkban bölcsészettudományi, természettudományi, filozófiai és teológiai tárgyú írásokat egyaránt bemutatunk, de különös hangsúlyt fektetünk az interdiszciplináris párbeszéd jegyében született tanulmányok közlésére. A periodika számára alapvető ferences intellektuális örökség olyan önazonosságot kínál, amely multidiszciplináris érdeklődést és integratív szemléletmódot hoz magával.

A szerkesztőségnek megküldött cikkek lektorálására az adott szakterület két, esetenként – ha a tanulmány témájának összetettsége megkívánja – három szakértőjét kérjük fel. Az Acta Pintériana elektronikus formában, évente egyszer jelenik meg. A lapban közölt írások weboldalunkról szabadon letölthetők. A korábbi kötetek megtalálhatók a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Repozitóriumában. Kérjük a szerzőket, hogy az itt közölt írásokat a Magyar Tudományos Művek Tárában tudományos szakcikként tüntessék fel a nevük alatt, a cikkek első oldalán található formulával, pl.:

Békefiné Lengyel Zs. & Földényi R. (2016): Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon. Adsorption of chloroacetanilide type herbicides on soils and soil components. Acta Pintériana, 2, 5-22.

A lapban szereplő írásokat tudományos művekben idézve is a fenti adatok használandók. A cikkek a nemzetközi DOI rendszerben a címoldalukon olvasható egyéni azonosítóval rendelkeznek, amelyet a hivatkozáskor szintén kérünk feltüntetni.


4. szám - 2018

A teljes szám letöltése - pdf

Tartalom (cikkek letöltése)

Mészáros Lukács, Trembeczki Mária, Matányi Marianna & Kákonyi Marcell: A kérgestest (corpus callosum) működési zavarainak vizsgálata: Esettanulmány a tudományos diákkutatások, mint a tehetséggondozás fontos módszerének alkalmazásáról. / Investigation of corpus callosum anomalies: A case study on applying scientific research in the education for talented students. doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.5 - pdf

Dr. Peter Lippert SJ: Mit is játsszunk ma? / Was wollen wir heute spielen? Fordította: Paulik Péter; a szöveget gondozta és sajtó alá rendezte: Bagyinszki Péter Ágoston OFM. doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.21 - pdf

Dr. Johannes Schneider OFM: „Do not extinguish the Spirit of prayer and devotion”. Work and Prayer: Relation and Tension. / „Az ima és az áhítat szellemét ki ne oltsátok”. Munka és imádság: kapcsolat és feszültség. doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.27 - pdf

Dr. Kálmán Peregrin OFM: Hét magyar ferences vértanú tanúságtétele a totalitárius rendszerek üldöztetései közepette. / Testimony of Seven Hungarian Franciscan Martyrs, Amid the Persecution of the Totalitarian Regimes. doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.39 - pdf

Narcyz Klimas OFM: A Szentföldi Kusztódia jeruzsálemi levéltárának története. / History of the Archives of the Custody of the Holy Land in Jerusalem. doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.89 - pdf

Dériné Stark Zsófia: Egy Utolsó Vacsora parafrázis. Karen Blixen Babette lakomája című művének elemzése. / A Last Supper Paraphrase. An analysis of Karen Blixen’s destiny anecdote Babette’s feast. doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.117 - pdf

Impresszum - pdf


5. szám - előzetes

Soós S. & Soósné Veres R.: „Asszonyunk, Mária megkoronázza Szent Margit asszonyt…” – Túlélhette-e viharos történelmünket a domonkos apácának, Árpád-házi Szent Margitnak a pozsonyi klarisszáknál őrzött koponyaereklyéje? – "In press" változat: pdf

Bagyinszki P. Á. & Mészáros L.: Az „Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédben” című projekt bibliográfiája. – "In press" változat: pdf

Bagyinszki P. Á., Mészáros L. & Szeiler Zs.: Antropogenezis: az ember biológiai, szellemi és vallási dimenzióinak megjelenése. / Antropogenesis: the emergence of the biological, mental and religious dimensions of humans. – "In press" változat: pdf

Schmal D.: Elme és tudatosság a fizikai világban – Egy párbeszéd margójára. / Mind and Consciousness in the Physical World. Some Notes on the Margin of a Discussion. – "In press" változat: pdf

Bagyinszki P. Á.: Il gioco come simbolo del mondo creato. Verso una teologia ludica. / A játék mint a teremtett világ szimbóluma. Egy ludikus teológia felé. – "In press" változat: pdf

Hegedűs A.: Ferences élet a Szentföldön Francesco Suriano Il trattato di Terra Santa e dell’Oriente című műve alapján. / Vita francescana in Terra Santa nel trattato di Francesco Suriano. – "In press" változat: pdf


Archívum

A korábbi számok megtekintése a Magyar Tudományos Akadémia Repozitóriumában - html

A megjelent cikkek tematikája (letöltés cikkenként) - html


Kiadó: Ferences Alapítvány, 1024 Budapest, Margit körút 23. Kiadásért felelős: Orbán Zsolt

Szerkesztőség: 2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2. Tel.: +36-26-311-195, e-mail: acta.pinteriana@gmail.com. Szerkesztésért felelős: Bécser Péter