Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124

DOI: 10.29285/actapinteriana


Az Acta Pintériana a Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata. Ez a szervezet a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő intézmények tudományosan kvalifikált szakembereit fogja össze és a Ferences Alapítvány égisze alatt működik. Lapunk Pintér Ernő ferences atyáról (1942-2002), a szentendrei Ferences Gimnázium hajdani tanáráról, a nemzetközi hírű malakológus kutatóról kapta a nevét.

A folyóirat elsődleges célja, hogy bemutassa a tudományos kör tagjainak új kutatási eredményeit a szakmai közönség számára. Ezen felül szívesen közöljük minden olyan szerző cikkét, aki valamilyen módon (személyében vagy kutatási témájában) a ferencességhez, vagy a ferences intézményekhez kapcsolódik. Lapunkban bölcsészettudományi, természettudományi, filozófiai és teológiai tárgyú írásokat egyaránt bemutatunk, de különös hangsúlyt fektetünk az interdiszciplináris párbeszéd jegyében született tanulmányok közlésére. A periodika számára alapvető ferences intellektuális örökség olyan önazonosságot kínál, amely multidiszciplináris érdeklődést és integratív szemléletmódot hoz magával.

A szerkesztőségnek megküldött cikkek lektorálására az adott szakterület két, esetenként – ha a tanulmány témájának összetettsége megkívánja – három szakértőjét kérjük fel. Az Acta Pintériana elektronikus formában, évente egyszer jelenik meg. A lapban közölt írások weboldalunkról szabadon letölthetők. A korábbi kötetek megtalálhatók a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Repozitóriumában. Kérjük a szerzőket, hogy az itt közölt írásokat a Magyar Tudományos Művek Tárában tudományos szakcikként tüntessék fel a nevük alatt, a cikkek első oldalán található formulával, pl.:

Békefiné Lengyel Zs. & Földényi R. (2016): Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon. Adsorption of chloroacetanilide type herbicides on soils and soil components. Acta Pintériana, 2, 5-22.

A lapban szereplő írásokat tudományos művekben idézve is a fenti adatok használandók. A cikkek a nemzetközi DOI rendszerben a címoldalukon olvasható egyéni azonosítóval rendelkeznek, amelyet a hivatkozáskor szintén kérünk feltüntetni.


5. szám - 2019

A teljes szám letöltése - pdf

Tartalom (cikkek letöltése)

Soós Sándor & Soós Sándorné Dr. Veres Rózsa: „Asszonyunk, Mária megkoronázza Szent Margit asszonyt…” – Túlélhette-e viharos történelmünket a domonkos apácának, Árpád-házi Szent Margitnak a pozsonyi klarisszáknál őrzött koponyaereklyéje? doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.5 - pdf

Bagyinszki P. Á. & Mészáros L.: Az „Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédben” című projekt bibliográfiája. doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.21 - pdf

Bagyinszki P. Á., Mészáros L. & Szeiler Zs.: Antropogenezis: Az ember biológiai, szellemi és vallási dimenzióinak megjelenése. / Antropogenesis: The Emergence of the Biological, Mental and Religious Dimensions of Humans. doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.37 - pdf

Schmal D.: Elme és tudatosság a fizikai világban: egy párbeszéd margójára. / Mind and Consciousness in the Physical World. Some Notes on the Margin of a Discussion. doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.61 - pdf

Bagyinszki P. Á.: Il gioco come simbolo del mondo creato. Verso una teologia ludica. / A játék mint a teremtett világ szimbóluma. Egy ludikus teológia felé. doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.91 - pdf

Hegedűs A.: Ferences élet a Szentföldön Francesco Suriano Il trattato di Terra Santa e dell’Oriente című műve alapján. / Vita francescana in Terra Santa nel trattato di Francesco Suriano. doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.127 - pdf

Csik T.: Assisi Szent Ferenc és Melek al-Kámil szultán találkozója 1219-ben. Egy 800 évvel ezelőtti esemény történelmi háttere és a „vallásközi dialógus” lehetősége az V. keresztes hadjárat éveiben. / The Meeting between Saint Francis of Assisi and Sultan Melek al-Kamil in 1219. The Historical Background of an Event Happened 800 Years ago and the Possibility of the Interreligious Dialogue in the Years of the Fifth Crusade. doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.143 - pdf

Impresszum - pdf


Archívum

A korábbi számok megtekintése a Magyar Tudományos Akadémia Repozitóriumában - html

A megjelent cikkek letöltése a tematikus archívumból

    Bölcsésztudományok - html

    Pedagógia - html

    Teológia, filozófia és interdiszciplináris párbeszéd - html

    Természettudományok és műszaki tudományok - html

A korábbi számok letöltése az archívumból

    1. szám - 2015. - pdf

    2. szám - 2016. - pdf

    3. szám - 2017. - pdf

    4. szám - 2018. - pdf

    5. szám - 2019. - pdf


Kiadó: Ferences Alapítvány, 1024 Budapest, Margit körút 23. Kiadásért felelős: Orbán Zsolt

Szerkesztőség: 2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2. Tel.: +36-26-311-195, e-mail: acta.pinteriana@gmail.com. Szerkesztésért felelős: Bécser Péter