Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124

DOI: 10.29285/actapinteriana


Az Acta Pintériana a Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata. Ez a szervezet a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő intézmények tudományosan kvalifikált szakembereit fogja össze és a Ferences Alapítvány égisze alatt működik. Lapunk Pintér Ernő ferences atyáról (1942-2002), a szentendrei Ferences Gimnázium hajdani tanáráról, a nemzetközi hírű malakológus kutatóról kapta a nevét.

A folyóirat elsődleges célja, hogy bemutassa a tudományos kör tagjainak új kutatási eredményeit a szakmai közönség számára. Ezen felül szívesen közöljük minden olyan szerző cikkét, aki valamilyen módon (személyében vagy kutatási témájában) a ferencességhez, vagy a ferences intézményekhez kapcsolódik. Lapunkban bölcsészettudományi, természettudományi, filozófiai és teológiai tárgyú írásokat egyaránt bemutatunk, de különös hangsúlyt fektetünk az interdiszciplináris párbeszéd jegyében született tanulmányok közlésére. A periodika számára alapvető ferences intellektuális örökség olyan önazonosságot kínál, amely multidiszciplináris érdeklődést és integratív szemléletmódot hoz magával.

A szerkesztőségnek megküldött cikkek lektorálására az adott szakterület két, esetenként – ha a tanulmány témájának összetettsége megkívánja – három szakértőjét kérjük fel. Az Acta Pintériana elektronikus formában, évente egyszer jelenik meg. A lapban közölt írások weboldalunkról szabadon letölthetők. A korábbi kötetek megtalálhatók a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Repozitóriumában. Kérjük a szerzőket, hogy az itt közölt írásokat a Magyar Tudományos Művek Tárában tudományos szakcikként tüntessék fel a nevük alatt, a cikkek első oldalán található formulával, pl.:

Békefiné Lengyel Zs. & Földényi R. (2016): Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon. Adsorption of chloroacetanilide type herbicides on soils and soil components. Acta Pintériana, 2, 5-22.

A lapban szereplő írásokat tudományos művekben idézve is a fenti adatok használandók. A cikkek a nemzetközi DOI rendszerben a címoldalukon olvasható egyéni azonosítóval rendelkeznek, amelyet a hivatkozáskor szintén kérünk feltüntetni.


6. szám - 2020

A teljes szám letöltése - pdf

Tartalom (cikkek letöltése)

Bagyinszki P. Á.: Is it possible for the metaphor of the Book of Nature to become relevant in our days? / Aktualizálható-e korunkban a „Természet könyvének” metaforája? doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.5 - pdf

Tanzella-Nitti G.: The theological import of the metaphor of the Book of Nature: historical hallmarks and open questions. / A „Természet könyve”-metafora teológiai hozadéka: történelmi fordulópontok és nyitott kérdések. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.11 - pdf

Tanzella-Nitti G.: The metaphor of Book of Nature in the Modern Age: history and heritage. / A „Természet könyvének” metaforája az újkorban: történelem és örökség. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.23 - pdf

Szoliva G.: Ki írta a Kájoni-graduále gregorián hangjegyeit? Egy zenei paleográfiai vizsgálat tanulságai. / Who made the musical notation of the Kájoni gradual? Results of a recent paleographical analysis. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.35 - pdf

Zatykó L.: Szedő Dénes ferences költő portréjához. / To the portrait of the Franciscan poet, Dénes Szedő. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.47 - pdf

Berhidai L. P.: Assisi Szent Ferenc Eucharisztia-tisztelete. / La venerazione eucaristica di San Francesco d’Assisi. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.73 - pdf

Várnai J.: Levelek Rómából, 1966: Adalékok a Ferences Rend zsinati megújulásának történetéhez. / Letters from Rome: Some Historical Sources on the Post-Conciliar Renewal of the Franciscan Order. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.89 - pdf

Dobszay M. B. & Kámán V.: A ferences források magyar nyelvű rövidítési rendszere. / The Hungarian system of abbreviation of Franciscan sources. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.119 - pdf

Impresszum - pdf


7. szám - előzetes

Freyer, J.-B.: Assisi Szent Ferenc karizmatikus pedagógiája. / The charismatic pedagogy of Saint Francis of Assisi. - pdf

Varga K.: First contacts between Saint Francis and Hungary. / A ferences rend magyarországi kezdeteinek kérdéséhez: Szent Ferenc, illetve a ferencesek első találkozási lehetőségei. - pdf

Juhász V.: Aragóniai II. Jakab és a Szentföldi Kusztódia. / James II of Aragon and the Custody of the Holy Land. - pdf

Bobay O.: Temesvári Pelbárt: A kisebb testvérek rendjéből való öt szent vértanúról. / Pelbartus di Temesvár: Sui cinque santi martiri dell’ordine dei frati minori. - pdf

Bagyinszki P. Á.: A magisztérium teológiai témájának központi helye és fejlődése Avery Dulles bíboros életművében. / The development and central role of Magisterium, as a subject of theology, as observed in the legacy of Cardinal Avery Dulles. - pdf


Formai útmutató szerzőink számára - pdf

Folyóiratunk lektorai a 2015-2020. évi időszakban - html


Archívum

A korábbi számok megtekintése a Magyar Tudományos Akadémia Repozitóriumában - html

A megjelent cikkek letöltése a tematikus archívumból

    Bölcsésztudományok - html

    Pedagógia - html

    Teológia, filozófia és interdiszciplináris párbeszéd - html

    Természettudományok és műszaki tudományok - html

A korábbi számok letöltése az archívumból

    1. szám - 2015. - pdf

    2. szám - 2016. - pdf

    3. szám - 2017. - pdf

    4. szám - 2018. - pdf

    5. szám - 2019. - pdf

    6. szám - 2020. - pdf


Kiadó: Ferences Alapítvány, 1024 Budapest, Margit körút 23. Kiadásért felelős: Tamás Gábor

Szerkesztőség: 1024 Budapest, Margit körút 23. Tel.: +36-20-487-2394, e-mail: acta.pinteriana@gmail.com. Szerkesztésért felelős: Berhidai Lajos