Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124

DOI: 10.29285/actapinteriana


Az Acta Pintériana a Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata. Ez a szervezet a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő intézmények tudományosan kvalifikált szakembereit fogja össze és a Ferences Alapítvány égisze alatt működik. Lapunk Pintér Ernő ferences atyáról (1942-2002), a szentendrei Ferences Gimnázium hajdani tanáráról, a nemzetközi hírű malakológus kutatóról kapta a nevét.

A folyóirat elsődleges célja, hogy bemutassa a tudományos kör tagjainak új kutatási eredményeit a szakmai közönség számára. Ezen felül szívesen közöljük minden olyan szerző cikkét, aki valamilyen módon (személyében vagy kutatási témájában) a ferencességhez, vagy a ferences intézményekhez kapcsolódik. Lapunkban bölcsészettudományi, természettudományi, filozófiai és teológiai tárgyú írásokat egyaránt bemutatunk, de különös hangsúlyt fektetünk az interdiszciplináris párbeszéd jegyében született tanulmányok közlésére. A periodika számára alapvető ferences intellektuális örökség olyan önazonosságot kínál, amely multidiszciplináris érdeklődést és integratív szemléletmódot hoz magával.

A szerkesztőségnek megküldött cikkek lektorálására az adott szakterület két, esetenként – ha a tanulmány témájának összetettsége megkívánja – három szakértőjét kérjük fel. Az Acta Pintériana elektronikus formában, évente egyszer jelenik meg. A lapban közölt írások weboldalunkról szabadon letölthetők. A korábbi kötetek megtalálhatók a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Repozitóriumában. Kérjük a szerzőket, hogy az itt közölt írásokat a Magyar Tudományos Művek Tárában tudományos szakcikként tüntessék fel a nevük alatt, a cikkek első oldalán található formulával, pl.:

Békefiné Lengyel Zs. & Földényi R. (2016): Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon. Adsorption of chloroacetanilide type herbicides on soils and soil components. Acta Pintériana, 2: 5-22.

A lapban szereplő írásokat tudományos művekben idézve is a fenti adatok használandók. A cikkek a nemzetközi DOI rendszerben a címoldalukon olvasható egyéni azonosítóval rendelkeznek, amelyet a hivatkozáskor szintén kérünk feltüntetni.


7. szám - 2021

A teljes szám letöltése - pdf

Tartalom (cikkek letöltése)

Freyer, J.-B.: Assisi Szent Ferenc karizmatikus pedagógiája. / The charismatic pedagogy of Saint Francis of Assisi. doi:10.29285/actapinteriana.2021.7.5 - pdf

Varga K.: First contacts between Saint Francis and Hungary. / A ferences rend magyarországi kezdeteinek kérdéséhez: Szent Ferenc, illetve a ferencesek első találkozási lehetőségei. doi:10.29285/actapinteriana.2021.7.13 - pdf

Juhász V.: Aragóniai II. Jakab és a Szentföldi Kusztódia. / James II of Aragon and the Custody of the Holy Land. doi:10.29285/actapinteriana.2021.7.21 - pdf

Bobay O.: Temesvári Pelbárt: A kisebb testvérek rendjéből való öt szent vértanúról. / Pelbartus di Temesvár: Sui cinque santi martiri dell’ordine dei frati minori. doi:10.29285/actapinteriana.2021.7.33 - pdf

Bagyinszki P. Á.: A magisztérium teológiai témájának központi helye és fejlődése Avery Dulles bíboros életművében. / The development and central role of Magisterium, as a subject of theology, as observed in the legacy of Cardinal Avery Dulles. doi:10.29285/actapinteriana.2021.7.69 - pdf

Taylor, Ch.: Az ismeretelmélet meghaladása. / Overcoming Epistemology. doi:10.29285/actapinteriana.2021.7.109 - pdf

Impresszum - pdf


Formai útmutató szerzőink számára - pdf

Folyóiratunk lektorai a 2015-2021. évi időszakban - html


Archívum

A korábbi számok megtekintése a Magyar Tudományos Akadémia Repozitóriumában - html

A megjelent cikkek letöltése a tematikus archívumból

    Ferencességkutatás - html

    Teológia, filozófia és interdiszciplináris párbeszéd - html

    Bölcsésztudományok - html

    Pedagógia - html

    Természettudományok és műszaki tudományok - html

A korábbi számok letöltése az archívumból

    7. szám - 2021. - pdf

    6. szám - 2020. - pdf

    5. szám - 2019. - pdf

    4. szám - 2018. - pdf

    3. szám - 2017. - pdf

    2. szám - 2016. - pdf

    1. szám - 2015. - pdf


Kiadó: Ferences Alapítvány, 1024 Budapest, Margit körút 23. Kiadásért felelős: Tamás Gábor

Szerkesztőség: 1024 Budapest, Margit körút 23. Tel.: +36-20-487-2394, e-mail: acta.pinteriana@gmail.com. Szerkesztésért felelős: Berhidai Lajos