Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124

DOI: 10.29285/actapinteriana


Az Acta Pintériana a Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata. Ez a szervezet a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő intézmények tudományosan kvalifikált szakembereit fogja össze és a Ferences Alapítvány égisze alatt működik. Lapunk Pintér Ernő ferences atyáról (1942-2002), a szentendrei Ferences Gimnázium hajdani tanáráról, a nemzetközi hírű malakológus kutatóról kapta a nevét.

A folyóirat elsődleges célja, hogy bemutassa a tudományos kör tagjainak új kutatási eredményeit a szakmai közönség számára. Ezen felül szívesen közöljük minden olyan szerző cikkét, aki valamilyen módon (személyében vagy kutatási témájában) a ferencességhez, vagy a ferences intézményekhez kapcsolódik. Lapunkban bölcsészettudományi, természettudományi, filozófiai és teológiai tárgyú írásokat egyaránt bemutatunk, de különös hangsúlyt fektetünk az interdiszciplináris párbeszéd jegyében született tanulmányok közlésére. A periodika számára alapvető ferences intellektuális örökség olyan önazonosságot kínál, amely multidiszciplináris érdeklődést és integratív szemléletmódot hoz magával.

A szerkesztőségnek megküldött cikkek lektorálására az adott szakterület két, esetenként – ha a tanulmány témájának összetettsége megkívánja – három szakértőjét kérjük fel. Az Acta Pintériana elektronikus formában, évente egyszer jelenik meg. A lapban közölt írások weboldalunkról szabadon letölthetők. A korábbi kötetek megtalálhatók a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Repozitóriumában. Kérjük a szerzőket, hogy az itt közölt írásokat a Magyar Tudományos Művek Tárában tudományos szakcikként tüntessék fel a nevük alatt, a cikkek első oldalán található formulával, pl.:

Békefiné Lengyel Zs. & Földényi R. (2016): Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon. Adsorption of chloroacetanilide type herbicides on soils and soil components. Acta Pintériana, 2: 5-22.

A lapban szereplő írásokat tudományos művekben idézve is a fenti adatok használandók. A cikkek a nemzetközi DOI rendszerben a címoldalukon olvasható egyéni azonosítóval rendelkeznek, amelyet a hivatkozáskor szintén kérünk feltüntetni.


8. szám - 2022

A teljes szám letöltése - pdf

Tartalom (cikkek letöltése)

Kázmér M.: A Szent Sír-templom és a földrengések. A Firenzei Egyetem kutatásai a 2000-es évek elején. / The Holy Sepulchre Church and the earthquakes. Studies of the Florence University in the early 2000s. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.5 - pdf

Macora, A. OFM: A Status Quo a jeruzsálemi Szent Sír bazilikában. / The „Status Quo” in the Church of the Holy Sepulchre. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.15 - pdf

Várnai J. OFM: A Cenákulum melletti mai ferences kolostor és kápolna. / The Franciscan Convent and Chapel at the Cenacle (Jerusalem) Today. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.25 - pdf

Whitehouse D. OFM: Peter of John Olivi’s Case against Aquinas’s Explanation of the Causes of Moral Flaw and Failure. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.43 - pdf

Bobay O. OFS: Szent Ferenc stigmatizációja a 16. századi magyar ferences prédikációirodalomban. / La stimmatizzazione di San Francesco d’Assisi nei sermoni ungheresi del Cinquecento. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.61 - pdf

Gyurkovics M.: A második és a harmadik századi logoszteológia ontológiai és episztemológiai vonatkozásai. / Ontological and Epistemological Aspects of Logos Theology in the Second and Third Centuries. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.91 - pdf

Balázs Á. J. OFM: A liber creaturae metafora Szent Bonaventura műveiben, különös tekintettel a Breviloquiumra és a Collationes in Hexaëmeronra. / La metafora liber creaturae nelle opere di San Bonaventura, con particolare riguardo al Breviloquium e alle Collationes in Hexaëmeron. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.109 - pdf

Kardos Cs. OFM: A töredék foglalatában. Assisi Szent Ferenc lelkisége, Isten- és világszemlélete a Naphimnuszban. / In the setting of the fragment. The Spirituality of Saint Francis of Assisi, his View of World and God in The Canticle of Creatures. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.145 - pdf

Impresszum - pdf


9. szám - előzetes

Gaillardetz, R.: Az egyházi szolgálat és a szent rendek szinodális formája. / The Synodal Shape of Church Ministry and Order. - pdf

Kardos Cs.: A töredék foglalatában. Assisi Szent Ferenc lelkisége, Isten- és világszemlélete a Naphimnuszban. 2. rész. / In the setting of the fragment. The Spirituality of Saint Francis of Assisi, his View of World and God in The Canticle of Creatures. 2. - pdf

Zagzebski, L.: A vallási autoritás modern-kori védelme. / A Modern Defense of Religious Authority. - pdf

Bottini, G. C. & Várnai J.: „Egy mű keresi szerzőjét”. Adatok Juhász Imre Vince szentföldi magyar ferences életrajzához. / Un’opera in cerca del suo autore. Notizie bio-bibliografiche di Imre Vince Juhász francescano ungherese in Terra Santa. - pdf


Formai útmutató szerzőink számára - pdf

Folyóiratunk lektorai a 2015-2021. évi időszakban - html


Archívum

A korábbi számok megtekintése a Magyar Tudományos Akadémia Repozitóriumában - html

A megjelent cikkek letöltése a tematikus archívumból

A korábbi számok letöltése az archívumból


Kiadó: Ferences Alapítvány, 1024 Budapest, Margit körút 23. Kiadásért felelős: Tamás Gábor

Szerkesztőség: 1024 Budapest, Margit körút 23. Tel.: +36-20-487-2394, e-mail: acta.pinteriana@gmail.com. Szerkesztésért felelős: Berhidai Lajos